“Nederland verandert, de zorg verandert mee” – Is dat zo?

Niet onze leuze, maar de titel waaronder Den Haag forse bezuinigingen binnen de zorg doorvoert. Harde financiële klappen in de WMO (o.a. Thuiszorg en hulpmiddelen), de AWBZ (o.a. begeleiding en gehandicaptenzorg) en de Jeugdzorg. Bezuinigingen die niets te maken hebben met de kwaliteit van zorg of met de belangen van inwoners. Die enkel als doel hebben het begrotingstekort van Den Haag te dichten. Bezuinigingen waar Den Haag zelf het lef niet voor heeft, daarom heeft ze deze taken (en dus deze bezuinigingen) op het bordje van de gemeenten gegooid.

Aan die gemeenten de taak om met de beschikbare gelden goede en toegankelijke zorg te bieden aan haar inwoners. Dat gaat nergens zonder pijn. We kennen allemaal de verhalen van gemeenten die gewoon de huishoudelijke hulp afschaffen en we kennen allemaal de verhalen van de honderden ontslagen thuiszorgmedewerkers.

In Hoogezand-Sappemeer en Menterwolde maakt de SP deel uit van het college en is zij dus medeverantwoordelijk voor al het beleid, dus ook voor de keuzes die er gemaakt worden binnen de zorg. In Slochteren zit de SP niet in de gemeenteraad, maar door de intensieve samenwerking tussen deze drie gemeentes verschilt het beleid onderling niet zo heel veel. Nog preciezer, de drie gemeenten hebben zeer nauw samengewerkt om alle zorgtaken voor 1 januari geregeld te hebben.

Als SP kun je hoog van de toren roepen dat “wij” het allemaal wel even goed geregeld hebben binnen de zorg. Maar, daar zijn wij niet van. We denken wel dat we ons uiterste best hebben gedaan om het, met de beschikbare gelden, op de beste manier voor de inwoners van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde te hebben georganiseerd. Zorg waarbij de centen er toe doen, máár waar: “de menselijke maat” de norm is en het uitgangspunt is dat: “niemand tussen wal en schip mag vallen, groot of klein”.

Maar, en daar zijn we wel van, we willen ook van u weten of dat zo is.

Hoe wordt u geconfronteerd met die “veranderende zorg”? Hoe wordt u geholpen en wat vind u daarvan? Is alles u duidelijk of met welke vragen of onduidelijkheden leeft u nog? Zijn er dingen die beter kunnen en heeft u daar ook ideeën voor? U ziet, we willen alle verhalen van u horen, of ze nu positief of negatief zijn.

Wat gaan we ermee doen? Luisteren, verzamelen, naast elkaar leggen en er van leren. Daar waar nodig nemen we (als u dat ook wilt) contact met u op. Zien we een steeds terugkerend probleem, dan trekken we onze raadsfracties en wethouders aan de jas. Zien we complimenten, dan zeggen we ‘dank je wel’.

Meeregeren in een gemeente betekent niet dat je de wijsheid in pacht hebt, meeregeren betekent óók nog steeds je eigen beleid kritisch willen volgen én horen wat de mensen er van vinden! Laat u het ons weten?

Bij voorbaat hartelijk dank:

Sonja Klaassens-Veenstra – afd.voorzitter Hoogezand-Sappemeer

Joyce Veendorp – afd.voorzitter Menterwolde

Bé Klok – afd.voorzitter Slochteren